Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΕξΑΕ: Γενικές οδηγίες 2020-2021

Κατά το σχ. έτος 2020-2021 στην ΕξΑΕ θα χρησιμοποιούμε:

  • Τις ψηφιακές τάξεις eme ή eclass, ανάλογα με την επιλογή του εκπαιδευτικού, όπου αναρτάται το εκπαιδευτικό υλικό και θα μπορούμε να ανταλλάσσουμε μηνύματα και αρχεία. Οι διευθύνσεις των ψηφιακών τάξεων βρίσκονται εδώ…
  • Την πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων Webex Meetings όπου θα συναντιόμαστε κάθε μέρα από τις 2:00 έως τις 5:20 για τα “ζωντανά” μαθήματα. Τους συνδέσμους για τις τηλεδιασκέψεις θα τις βρίσκετε στις ψηφιακές τάξεις eme και eclass.
  • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των μαθητών στο ΠΣΔ, ώστε να επικοινωνούμε στην περίπτωση που χρειαστεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ, ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΑΣ. 

Επιστρέψτε στη σελίδα με τις οδηγίες/πληροφορίες, για να μάθετε περισσότερα για καθένα από τα παραπάνω εργαλεία (πατήστε για επιστροφή).