Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΕξΑΕ: Οδηγίες & συμβουλές για εκπαιδευτικούς

Στην ιστοσελίδα αυτή φιλοξενούμε οδηγίες και συμβουλές για εκπαιδευτικούς που αφορούν στην ΕξΑΕ και δημιουργήθηκαν από το προσωπικό του Σχολείου μας. (Για οδηγίες/συμβουλές που αφορούν γονείς/κηδεμόνες επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα.)

Οδηγίες και συμβουλές για επεξεργασία αρχείων PDF με FOXIT READER