ΕξΑΕ: Οδηγίες & συμβουλές για εκπαιδευτικούς

 

Στην ιστοσελίδα αυτή φιλοξενούμε οδηγίες και συμβουλές για εκπαιδευτικούς που αφορούν στην ΕξΑΕ και δημιουργήθηκαν από το προσωπικό του Σχολείου μας.

Για οδηγίες/συμβουλές που αφορούν γονείς/κηδεμόνες επισκεφθείτε τη σχετική σελίδα.

 

Οδηγίες και συμβουλές για επεξεργασία αρχείων PDF με FOXIT READER