Κανονισμός διαχείρισης έκτακτων περιστατικών

Ο κανονισμός συντάσσεται και εγκρίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου με βάση τις οδηγίες που παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ΥΠΑΙΘ, ΟΑΣΠ, κ.ά.).

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού (σεισμού, πυρκαγιάς, κ.τ.λ.) και για να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και πρόσβασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (Πυροσβεστική, Αστυνομία, ΕΚΑΒ, κ.τ.λ.) παρακαλούμε:

  • αφήστε το αυτοκίνητο μακριά και προσεγγίστε το σχολείο με τα πόδια για να αποφευχθεί ο οδικός αποκλεισμός του σχολείου,
  • μην τηλεφωνείτε στο σχολείο αμέσως μετά το περιστατικό για να αποφευχθεί το μπλοκάρισμα των τηλεπικοινωνιών.
  • Ειδικά σε περίπτωση μεγάλου σεισμού κανένας μαθητής δε θα αποχωρήσει από το σχολείο αν δεν παραληφθεί από γονέα/κηδεμόνα.